REFERANSLARIMIZ

Türkiye'nin en iyileri Güvenlik Bilgi Formu hizmetinde bizi tercih etti. Şimdi sıra sizde!..

KİMYASAL MADDE ÜRETİCİLERİ

Piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasalların etkin kontrolünü sağlamak üzere MSDS'lerinin hazırlanması yasal olarak zorunludur.

DETERJAN ÜRETİCİLERİ

Ürünlerinizin teknik dosyalarında ürünlerinize ait Güvenlik Bilgi Formlarının bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

MADENİ YAĞ ÜRETİCİLERİ

Ürünlerinizin lisans başvurusu esnasında Güvenlik Bilgi Formlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ibraz edilmesi gerekmektedir.

BİYOSİDAL MADDE ÜRETİCİLERİ

Ürünlerinizin ruhsatlandırılması, tescili ve piyasaya arz edilebilmesi için ürünlerinize ait MSDS'lerin hazırlanması gerekmektedir.

Please place some "Site Feature Box" widget from Apppearances => Widgets menu

 

Tehlikeli Maddde Yönetiminde
Uzman ve Güvenilir Çözüm Ortağınız

CHD Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 2012 yılında tehlikeli kimyasal/madde yönetimi konusunda endüstriye hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup kısa sürede sektörün öncü ve aranan firmalarından biri olmuştur. Amacımız; endüstrimize ve çevreye duyarlı, ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu, global rekabete hazır çözümler sunmaktır. Bu bağlamda hizmetlerimiz;

  • Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Danışmanlığı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
  • Muhtelif Eğitim Danışmanlık Hizmeti

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Danışmanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 mük. sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca kimyasalların tehlikelilik sınıflandırması ve güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Maddeler ve karışımlar için yeni yönetmeliklere göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yükümlülüğü ile mevcut güvenlik bilgi formlarının revizyonu maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren başlamıştır.

CHD Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak Güvenlik Bilgi Formu hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri için 01.07.2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu başlamaktadır. Yönetmelik kapsamındaki firmaların bu tarihten itibaren kendi bünyelerinde bir TMGD istihdam etmesi yada danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

CHD Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak bizler bahsi geçen yasal zorunluluk kapsamında eğitimli ve deneyimli kadromuzla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Muhtelif Eğitim Danışmanlık Hizmeti

CHD Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak tehlikeli madde yönetimi konusunda siz müşterilerimize aşağıdaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız;

  • EC 1272/2008 CLP/GHS ve TR 11.12.2013/28848 SEA mevzuatlarına göre sınıflandırma ve etiketlendirme eğitim ve danışmanlığı
  • EC 453/2010 SDS ve TR 13.12.2014/29204 GBF mevzuatlarına göre uygulamalı güvenlik bilgi formu hazırlama eğitim ve danışmanlığı
  • ADR mevzuatına göre sınıflandırma ve etiketlendirme eğitim ve danışmanlığı